Dr. Öğr. Üyesi HALİL KANADIKIRIK

Adres Bilgisi

Adres

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü Takbaş Mahallesi Kartaltepe Sokak 33400 Tarsus / MERSİN

Öğrenim Bilgisi

 • 2014 - 2019

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

  Doktora
 • 2009 - 2014

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

  Yüksek Lisans
 • 2004 - 2009

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

  Lisans

Akademik Görevler

 • 2020-, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, TARSUS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Kitaplar

 • 2022, Modern İran Ansiklopedisi

  Bölüm Adı: Darülfünun (1851)

  KANADIKIRIKHALİL

  Yayın Yeri: İRAM Yayınları (Nobel Akademik Yayıncılık)

  Editör: Umut BAŞAR

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 940

  ISBN: 978-6057123633


  Ansiklopedi Maddesi, Darülfünun (1851)

 • 2022, Modern İran Ansiklopedisi

  Bölüm Adı: Meşrutiyet (1906-1911)

  KANADIKIRIKHALİL

  Yayın Yeri: İRAM Yayınları

  Editör: Umut BAŞAR

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 940

  ISBN: 978-6057123633


  Ansiklopedi Maddesi, Meşrutiyet (1906-1911)

 • 2022, Modern İran Ansiklopedisi

  Bölüm Adı: Küçük İstibdad (1908-1909)

  KANADIKIRIKHALİL

  Yayın Yeri: İRAM Yayınları

  Editör: Umut BAŞAR

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 940

  ISBN: 978-6057123633


  Ansiklopedi Maddesi, Küçük İstibdad (1908-1909)

 • 2022, Modern İran Ansiklopedisi

  Bölüm Adı: Tütün Hareketi

  KANADIKIRIKHALİL

  Yayın Yeri: İRAM Yayınları

  Editör: Umut BAŞAR

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 940

  ISBN: 978-6057123633


  Ansiklopedi Maddesi, Tütün Hareketi

 • 2021, Seyahat Oryantalizm ve Bilgi Üretimi

  Bölüm Adı: Gobineau'nun İranı: Aryan Irkçılığı Bağlamında Şarkiyatçılık

  KANADIKIRIKHALİL

  Yayın Yeri: Hiperyayın

  Editör: AVCI Remzi, ŞANLI Süleyman

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı:

  ISBN: 978-625-7499-77-4


  Bilimsel Kitap, Gobineau'nun İranı: Aryan Irkçılığı Bağlamında Şarkiyatçılık

 • 2021, Security Issues in the Context of Political Violence and Terrorism of the 21st Century

  Bölüm Adı: The Organizations Categorized as Terrorist in 21st Century Iran and Security Policies

  KANADIKIRIKHALİL

  Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing

  Editör: Acar Hasan, Deniş Halil Emre

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı:

  ISBN: 978-1-5275-6479-4


  Bilimsel Kitap, The Organizations Categorized as Terrorist in 21st Century Iran and Security Policies

 • 2021, Milliyetçilik Tipolojileri

  Bölüm Adı: İran'da Fars Milliyetçiliği: Self-Oryantalist Bir Hülyadan İslâm Cumhuriyeti'nin Çelişkilerine

  KANADIKIRIKHALİL

  Yayın Yeri: Nobel Akademik

  Editör: Hasan ACAR

  Basım sayısı: 2, Sayfa sayısı:

  ISBN: 978-605-320-991-1


  Bilimsel Kitap, İran'da Fars Milliyetçiliği: Self-Oryantalist Bir Hülyadan İslâm Cumhuriyeti'nin Çelişkilerine

 • 2021, Paternalizm: Felsefi, Sosyal ve Kültürel Temelleri, Siyasi ve İktisadi Boyutları, Hukuki ve Ahlaki Sınırları

  Bölüm Adı: Gelenekten Modernliğe Siyasal Otoritenin "Babalık" Rolü: Türk Siyasal Kültürünün Paternalizm Açısından Bir Analizi

  KANADIKIRIKHALİL

  Yayın Yeri: SOBİAD Hukuk ve İktisat Araştırmaları Merkezi Yayınları

  Editör: Coşkun Can AKTAN

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı:

  ISBN: 978-605-74757-2-5


  Bilimsel Kitap, Gelenekten Modernliğe Siyasal Otoritenin "Babalık" Rolü: Türk Siyasal Kültürünün Paternalizm Açısından Bir Analizi

 • 2020, Siyasal Şiddet ve Radikalleşme Bağlamında Terör Örgütleri

  Bölüm Adı: Pehlevi Rejiminden İslam Cumhuriyeti’ne İran’da Siyasal Şiddet ve Terör: Fedaiyan-ı Halk ve Mücahidin-i Halk Örgütleri

  KANADIKIRIKHALİL

  Yayın Yeri: Nobel

  Editör: Acar Hasan, Yenal Serkan

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı:

  ISBN: 978-625-406-443-2


  Bilimsel Kitap, Pehlevi Rejiminden İslam Cumhuriyeti’ne İran’da Siyasal Şiddet ve Terör: Fedaiyan-ı Halk ve Mücahidin-i Halk Örgütleri

 • 2020, Türk Dış Politikası

  Bölüm Adı: Türk Dış Politikası ve Rusya

  KANADIKIRIKHALİL

  Yayın Yeri: Nobel

  Editör: Hasan ACAR

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı:

  ISBN: 978-625-402-356-9


  Bilimsel Kitap, Türk Dış Politikası ve Rusya

 • 2019, Rusya ve İran’da Klasik İmparatorluk ve Siyasal Modernleşme: Patrimonyalizm Perspektifinden Bir İnceleme

  Bölüm Adı:

  KANADIKIRIKHALİL

  Yayın Yeri: HİPERYAYIN

  Editör:

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı:

  ISBN: 978-605-281-535-9


  Bilimsel Kitap,

Makaleler

Bildiriler

Projeler

Dersler

 • 2022-2023, Yüksek Lisans, Türkiye'de Siyasal Düşünce ve Akımlar
 • 2022-2023, Doktora, Siyasal Kültür Analizi
 • 2022-2023, Yüksek Lisans, Siyasal Kültür Analizi
 • 2022-2023, Lisans, Türk Siyasal Hayatı
 • 2022-2023, Lisans, Kamu Politikası
 • 2022-2023, Lisans, Felsefeye Giriş
 • 2022-2023, Lisans, Türk Parlamento Tarihi
 • 2022-2023, Lisans, Siyaset Sosyolojisi
 • 2022-2023, Doktora, Türkiye'de Siyasal Düşünce ve Akımlar
 • 2022-2023, Lisans, Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri
 • 2021-2022, Doktora, Siyasal Kültür Analizi
 • 2021-2022, Yüksek Lisans, Siyasal Kültür Analizi
 • 2021-2022, Yüksek Lisans, İran'da Toplum ve Siyaset
 • 2021-2022, Lisans, Türk Siyasal Hayatı
 • 2021-2022, Yüksek Lisans, Türkiye'de Siyasal Düşünce ve Akımlar
 • 2021-2022, Yüksek Lisans, Türkiye'de Modern Devletin Tarihi
 • 2021-2022, Lisans, Siyaset Sosyolojisi
 • 2020-2021, Yüksek Lisans, Siyasal Kültür Analizi
 • 2020-2021, Yüksek Lisans, Siyasi İdeolojiler
 • 2020-2021, Lisans, Toplum Bilimi
 • 2020-2021, Lisans, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
 • 2020-2021, Lisans, Sosyoloji
 • 2019-2020, Lisans, İmparatorluk ve Modernleşme

Ödüller

Üyelikler

Sanatsal Faaliyetler

İdari Görevler

 • 2021 - , Bölüm Başkan Yardımcısı, TARSUS ÜNİVERSİTESİ,
 • 2021 - , Erasmus Koordinatörü , TARSUS ÜNİVERSİTESİ,
 • 2021 - , Erasmus Koordinatörü , TARSUS ÜNİVERSİTESİ,

Üniversite Dışı Deneyim

 • 2020 - , Dr. Öğr. Üyesi, Tarsus Üniversitesi
 • 2019 - 2020, Uzman, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
 • 2014 - 2019, Memur, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
 • 2012 - 2014, Memur, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI