Dr. Öğr. Üyesi AYSEL TEKGÖZ OBUZ

Adres Bilgisi

Adres

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü Takbaş Mahallesi Kartaltepe Sokak 33400 Tarsus / MERSİN

Öğrenim Bilgisi

 • 2014 - 2019

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  Doktora
 • 2011 - 2013

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Yüksek Lisans
 • 2007 - 2011

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Lisans

Akademik Görevler

 • 2021-, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, TARSUS ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
 • 2013-2021, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, HİTİT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
 • 2013-2019, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

Kitaplar

 • 2022, Türkiye'de İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet: Yaklaşım ve Uygulama

  Bölüm Adı: Türkiye'de İnsan Hakları ve Yükümlülükleri

  TEKGÖZ OBUZAYSEL

  Yayın Yeri: NOBEL YAYINEVİ

  Editör: Işık, Abdullah

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 424

  ISBN: 978-625-417-690-6


  Bilimsel Kitap, Türkiye'de İnsan Hakları ve Yükümlülükleri

 • 2021, Sosyal Hizmet İçin Sosyal Adalet Teori ve Uygulaması

  Bölüm Adı:

  TEKGÖZ OBUZAYSEL

  Yayın Yeri: Nika yayınevi

  Editör: Babahanoğlu Rasim, Gencer Nevzat, Tekgöz Obuz Aysel

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 225

  ISBN: 978-625-7653-49-7


  Kitap Tercümesi,

 • 2021, Birey,Toplum ve Din

  Bölüm Adı: Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları

  TEKGÖZ OBUZAYSEL

  Yayın Yeri: ÇAMLICA YAYINEVİ

  Editör: Gencer, Nevzat; Cengil, Muammer

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 500

  ISBN: 978-625-8427-00-4


  Bilimsel Kitap, Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları

 • 2021, DAVRANIŞSAL BOYUTLARI İLE SAĞLIK

  Bölüm Adı: UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI

  TEKGÖZ OBUZAYSEL

  Yayın Yeri: NOBEL YAYINEVİ

  Editör: UYAR SEDA, KIRAÇ RAMAZAN

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı:

  ISBN: 978-625-7492-94-2


  Bilimsel Kitap, UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI

 • 2017, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI

  Bölüm Adı: Eşini Kaybetmiş Kadınların Yas Süreçleri Hakkında Nitel Bir Araştırma: Konya İli Örneği

  TEKGÖZ OBUZAYSEL

  Yayın Yeri: ÇİZGİ YAYINEVİ

  Editör: Bünyamin AYHAN, Mustafa AY, Selahattin AVŞAROĞLU, Şerife AKPINAR

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı:

  ISBN: 978-605-196-094-4


  Bilimsel Kitap, Eşini Kaybetmiş Kadınların Yas Süreçleri Hakkında Nitel Bir Araştırma: Konya İli Örneği

 • 2017, CURRENT DEBATES IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY

  Bölüm Adı: Tarihsel Mekânın Habitus Değişimine Bir Örnek: Beyazıd Sahaflar Çarşısı

  TEKGÖZ OBUZAYSEL

  Yayın Yeri: IJOPEC

  Editör: Şükrü ASLAN, Cihan CİNEMRE

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı:

  ISBN: 978-1-912503-11-7


  Bilimsel Kitap, Tarihsel Mekânın Habitus Değişimine Bir Örnek: Beyazıd Sahaflar Çarşısı

 • 2016, Sosyal Hizmet Görüşme Teknikleri

  Bölüm Adı:

  TEKGÖZ OBUZAYSEL

  Yayın Yeri: Nika Yayınevi

  Editör: Karakuş, Ö. ve Özdemir, Y.

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 367

  ISBN: 978-605-83891-4-4


  Kitap Tercümesi,

 • 2015, Contemporary Studies Inhumanities

  Bölüm Adı: Invastıgatıon of Contınuous Anger and Despair Leveles of Families With Handicapped Children

  TEKGÖZ OBUZAYSEL

  Yayın Yeri: Ehrmann Verlag

  Editör: Arslan Hasan, Icbay Mehmet Ali, Stanciu Sorin Mihai

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 340

  ISBN: 978-3-946305-03-3


  Bilimsel Kitap, Invastıgatıon of Contınuous Anger and Despair Leveles of Families With Handicapped Children

 • 2015, Contextual Approaches in Sociology

  Bölüm Adı: The Social and Spatial Impactof Resettlement: The Case of Yeşilyurt District in Malatya

  TEKGÖZ OBUZAYSEL

  Yayın Yeri: Peterlang

  Editör: Popa Adela Elena, Arslan Hasan, Icbay Mehmet Ali , ButvilasTomas

  Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 415

  ISBN: 978-3-631-66607-4


  Bilimsel Kitap, The Social and Spatial Impactof Resettlement: The Case of Yeşilyurt District in Malatya

Makaleler

 • 2021, Üniversite Öğrencilerinde Spiritüel İyi Oluş ve Toplumsal Cinsiyet Algısı

  GENCER NEVZAT, TEKGÖZ OBUZ AYSEL, BABAHANOĞLU RASİM

  Yayın Yeri: Hitit ilahiyat dergisi

  Uluslararası, Hakemli, ESCI: Emerging Sources Citation Index, TR DİZİN; EBSCO, Özgün Makale

 • 2021, SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN MERHAMET DÜZEYLERİ

  BABAHANOĞLU RASİM, TEKGÖZ OBUZ AYSEL, GENCER NEVZAT

  Yayın Yeri: Toplum ve Sosyal Hizmet

  Uluslararası, Hakemli, TR DİZİN, Özgün Makale

 • 2021, ERGENLERDE RİSKLİ DAVRANIŞ GÖSTERME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK KESİTSEL BİR ARAŞTIRMA

  TEKGÖZ OBUZ AYSEL, KIRAÇ RAMAZAN

  Yayın Yeri: Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi

  Ulusal, Hakemli, asos index, ı2or,drjı,esjı,EuroPub, Özgün Makale

 • 2021, COVID-19 PANDEMİSİ KONUSUNDA TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  TEKGÖZ OBUZ AYSEL, GENCER NEVZAT, BABAHANOĞLU RASİM

  Yayın Yeri: Selçuk Sağlık Dergisi

  Ulusal, Hakemli, asos index, google scholar, ı2or,türk medline, Özgün Makale

 • 2020, Medyadaki Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayet Haberlerinin Boşanmış Kadınlar Açısından Değerlendirilmesi: Nitel Bir Araştırma

  TEKGÖZ OBUZ AYSEL

  Yayın Yeri: Turkish Studies- Economics, Finance, Politics

  Ulusal, Hakemli, TR DİZİN, Özgün Makale

 • 2020, Kadınlar Açısından Dedikodu

  TEKGÖZ OBUZ AYSEL

  Yayın Yeri: The Journal of International Social Research

  Uluslararası, Hakemli, EBSCO (Humanities International Complete, Humanities International Index, Humanities Source Full Text, Humanities Source Ultimate, Political Science Complete, The Belt and Road Initiative References Source, The Belt and Road Initiative Reference Source Full Text Subject Title List), MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Index Copernicus, EuroPub Database, Index Islamicus, SOBIAD, TEI (Türk Eğitim İndeksi), Özgün Makale

 • 2019, Suça Sürüklenen ve Hakkında Danışmanlık Tedbir Kararı Verilen Çocukların Suça Sürüklenme Nedenleri: Nitel Bir Çalışma

  TEKGÖZ OBUZ AYSEL

  Yayın Yeri: The Journal of International Social Research

  Uluslararası, Hakemli, EBSCO (Humanities International Complete, Humanities International Index, Humanities Source Full Text, Humanities Source Ultimate, Political Science Complete, The Belt and Road Initiative References Source, The Belt and Road Initiative Reference Source Full Text Subject Title List), MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Index Copernicus, EuroPub Database, Index Islamicus, SOBIAD, TEI (Türk Eğitim İndeksi), Özgün Makale

 • 2016, Sosyal Hizmet Uygulamalarında Reflektif Düşüncenin Önemi

  ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA, TEKGÖZ OBUZ AYSEL

  Yayın Yeri: The Journal Of Academic Social Science Studies

  Uluslararası, Hakemli, Directory of Open Access Journal, EBSCO, MLA, Mendeley, Index Copernicus, Base Biefeld Academic Search Engine, EZB, OpenAIRE, Ulricsweb, Microsoft Academic, Europub, ROOTINDEXING, Scilit, DRJI, ESJI (Eurasian Journal Index), SHERPA/ROMEO, Academic Keys, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), İSAM, Sparc Indexing, Scientific Indexing Services, S Journal Index, Infobase Index, Systematic Impact Factor, Scholar Article Journal Index, Research Bible, ASOS, ARASTIRMAX, Journal Seek, Advanced Science Index, Acar İndeks, Science Library Index, Genamics, ASI (Advanced Scientific Indexing), British Library, TIB – Leibniz Information Centre for Science and Technology and University Library, WorldWideScience, WorldCat, GIGA, SOBİAD, ROAD, Open Academic Journals Index, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi), MIAR (Information Matrix For The Analysis of Journals), Özgün Makale

 • 2014, The relationship between types of humor and perceived social support among adolescents

  KARAKUŞ ÖZLEM, ERCAN FATÜMATÜ ZEHRA, TEKGÖZ AYSEL

  Yayın Yeri: ELSEVIER-Procedia-Social and Behavioral Sciences

  Uluslararası, Hakemli, Science Direct, Özgün Makale

Bildiriler

Projeler

Dersler

Ödüller

Üyelikler

Sanatsal Faaliyetler

İdari Görevler

Üniversite Dışı Deneyim